Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Phú Riềng


1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 674,97 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 10 xã.

- Dân số: 92.016 người.

2/ Về phòng truy cập Internet thuộc Dự án BMGF-VN:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Đơn vị chủ quản: Phòng Văn hóa và Thông tin.

3/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông  tin: 10 máy vi tính (Dự án BMGF-VN)

- Lượt người truy cập: 1.820 lượt.

4/ Về Thư viện: Chưa thành lập.

3/ Bưu điện Văn hóa xã: 06 Bưu điện Văn hóa xã (Bình Tân, Long Hưng , Long Hà, Long Tân, Phú Trung, Long Bình). Bưu điện Văn hóa xã Long Tân tạm ngưng hoạt động.